ҶАДВАЛИ
САНҶИШИ МАРҲИЛАВИИ ЯКУМИ ГУРЎҲҲОИ АКАДЕМӢ ДАР ФАКУЛТЕТИ ДИЗАЙН ДАР НИМСОЛАИ ЯКУМИ СОЛИ ХОНИШИ 2020– 2021, КИ ТИБҚИ НКТ ТАЪЛИМ МЕГИРАНД

 

НОМГЎЙИ ФАНЊО КУРС, ГУРЎЊ РЎЗ/СОАТИ  РЕЙТИНГ Ауд. ОМӮЗГОР НАЗОРАТЧЇ
1. Ќаламкашӣ  

4-курс

Дизайни

костюм ва газвор

1 – 19010105

(гр.А)

1300   05.10.2020 208 Сайфуддинов А. Холов  М. А.
2. Рангакашӣ 1300   05.10.2020 208 Сайфуддинов А. Холов  М. А.
3. Иҷр.лоиҳ.дар масол 13-00    05.10.2020 208 Инҷилои Ш. Сотников М.И.
4. Дизайни графикӣ 1300   05.10.2020 106 Валиев Э. Наҷмиддинов К.А.
5. Тарҳ. ориш. бадеӣ 1300  05.10.2020 09 Ҳалимова М. Сотников М.И.
6. Ташкили истеҳсолот 1400  06.10.2020 111 Рахимова  Е.Б. Наҷмиддинзода А.
7. Сиёсатшиносӣ 15-00  07.10.2020 М-тестӣ Ҳаитов Ф.М. Муродалии Р.
8. Кон. табиат. муосир 1500  08.10.2020 М-тестӣ Эшонқулов А. Муродалии Р.
9.  Кор дар устохона 10-00   09.10.2020 11 Содикова С. Сотников М.И.
10. Технологияи соҳавӣ 15-00   09.10.2020 08 Бобоева С. Сотников М.И.
11. Таърихи санъат 13-40   10.10.2020 М-тестӣ Шералиев Д. Муродалии Р.
12. Тарҳрезии бадеӣ 14-00   10.10.2020 11 Ҷонбекова Н. Сотников М.И.
1. Ќаламкашӣ 4-курс

Дизайни

костюм ва газвор

1 – 19010105

(гр.Б)

900   05.10.2020 27 Холов  М. А. Холов  М. А.
2. Рангакашӣ 900   05.10.2020 27 Холов  М. А. Холов  М. А.
3. Тарҳ. ориш. бадеӣ 900   05.10.2020 27 Ҳалимова М. Сотникова М.
4. Иҷр.лоиҳ.дар масол 1300  05.10.2020 27 Инҷилои Ш. Сотникова М.
5. Ташкили истеҳсолот 1500  06.10.2020 111 Рахимова  Е.Б. Наҷмиддинзода А.
6. Кор дар устохона 10-00  07.10.2020 09 Содикова С. Сотникова М.
7. Сиёсатшиносӣ 15-00    07.10.2020 М-тестӣ Ҳаитов Ф.М. Муродалии Р.
8. Кон. табиат. муосир 1520  08.10.2020 М-тестӣ Эшонқулов А. Муродалии Р.
9. Таърихи санъат 13-40   09.10.2020 М-тестӣ Шералиев Д. Муродалии Р.
10. Тарҳрезии бадеӣ  15-00   09.10.2020 11 Ҷонбекова Н. Сотникова М
11. Дизайни графикӣ   8-00   10.10.2020 214 Валиев Э. Наҷмиддинов К.
12. Технологияи соҳавӣ 10-00   10.10.2020 09 Сотникова М. Бобоева С.
1. Каламкашӣ  

 

4-курс

Дизайни

дохили

бино

1-1901010402

(гр.А)

13-00   05.10.2020 216 Собиров Ғ. Холов  М. А.
2. Рангакашӣ 1300   05.10.2020 216 Собиров Ғ. Холов  М. А.
3. Нақшакашии меъм. 1200   06.10.2020 03 Раҷабзода Ф. Наҷмиддинов К.
4. Иҷр.лоиҳ.дар масол 900  06.10.2020 214 Алишев С. Наҷмиддинов К.
5. Переспектива 1600  07.10.2020 214 Исмоилов М. Наҷмиддинов К.
6. Сиёсатшиносӣ 14-20  08.10.2020 М-тестӣ Ҳаитов Ф.М. Муродалии Р.
7. Кон. табиат. муосир 14-00   09.10.2020 М-тестӣ Эшонқулов А. Муродалии Р.
8. Интер.ва диз. хозира. 13-00   10.10.2020 214 Якубов П. Наҷмиддинов К.
9. Таърихи санъат 1400  10.10.2020 М-тестӣ Рустамов Р. Муродалии Р.
10. Композитсия  15-00   10.10.2020 215 Суюнов Э. Наҷмиддинов К.
1. Каламкашӣ  

 

4-курс

Дизайни

дохили

бино

1-1901010402

(гр.Б)

1300   05.10.2020 217 Шарипов С. Холов  М. А.
2. Рангакашӣ 1300   05.10.2020 217 Шарипов С. Холов  М. А.
3. Иҷр.лоиҳ.дар масол 1300   06.10.2020 214 Алишев С. Наҷмиддинов  К.
4. Нақшакашии меъм. 1500  06.10.2020 215 Раҷабзода Ф. Наҷмиддинов  К.
5. Переспектива 1300  07.10.2020 214 Исмоилов М. Наҷмиддинов  К.
6. Сиёсатшиносӣ 14-20  08.10.2020 М-тестӣ Ҳаитов Ф. Муродалии Р.
7. Кон. табиат. муосир 14-00   09.10.2020 М-тестӣ Эшонқулов А. Муродалии Р.
8. Композитсия 13-00   10.10.2020 215 Суюнов Э. Наҷмиддинов  К.
9. Таърихи санъат 1400  10.10.2020 М-тестӣ Рустамов Р. Муродалии Р.
10. Интер.ва диз. хозира  15-00   10.10.2020 214 Якубов П. Наҷмиддинов  К.
1. Меъ.муҳити шаҳрсоз 4-курс

Меъмории манзаравӣ

1- 69010106

 

1300   05.10.2020 03 Тағоев С. Наҷмиддинов  К.
2. Асос. лои. дар ш.м.к 1400   06.10.2020 22 Тағоев С. Наҷмиддинов  К.
3. Каламкашӣ 1300   07.10.2020 209 Меҳроҷиддини Н. Наҷмиддинов  К.
4. Сиёсатшиносӣ 1440  08.10.2020 М-тестӣ Ҳаитов Ф.М. Муродалии Р.
5. Тарҳрезии меъморӣ 1600  08.10.2020 215 Ҷабборов Ф. Наҷмиддинов  К.
6. Таърихи санъат  14-20  09.10.2020 М-тестӣ Рустамов Р. Муродалии Р.
7. Кон. табиат. муосир 14-20  10.10.2020 М-тестӣ Эшонқулов А. Муродалии Р.
8.  

Механикаи назариявӣ

1500  10.10.2020 03 Ҷалилов Т. Наҷмиддинов  К.
1. Иқт. ам. ғайриманқул 4-курс

Дизайни

робитавӣ

1-26020103

 

1340   05.10.2020 М-тестӣ Ҳасанова М. Муродалии Р.
2. Иқтисоди корхона 1500   05.10.2020 М-тестӣ Алихонзода  Ш. Муродалии Р.
3.  

Идор. зах. инсонӣ

 

1340   06.10.2020

 

М-тестӣ

 

Шарофудинзода С.

 

Муродалии Р.

4. Менеҷ. иноватсионӣ 1500  06.10.2020 М-тестӣ Раҷабов Қ. Муродалии Р.
5. Сиёсатшиносї 14-00  07.10.2020 М-тестӣ Фаттоева Р. Муродалии Р.
6. Таҳлили фаъ. хоҷаги. 1520  07.10.2020 М-тестӣ Раҷабов Т. Муродалии Р.
7. Сис. итт.дар иқтисод 14-00   08.10.2020 М-тестӣ Алихонзода Ш. Муродалии Р.
8. Назарияи иқтисодӣ 1440  09.10.2020 М-тестӣ Раҷабов Қ. Муродалии Р.
9. Кон. табиат. муосир 14-40   10.10.2020 М-тестӣ  

Эшонқулов А.

Муродалии Р.
10. Таш. пар.музди меҳ. 1540  10.10.2020 М-тестӣ Рузматзода Ғ. Муродалии Р.
1. Кор. WEB-сомонаҳо 4-курс

WEB -Дизайни

131030408

1400   05.10.2020 М-тестӣ Иргашева Н. Муродалии Р.
2. Аниматсия 1400   06.10.2020 М-тестӣ Саидов С. Муродалии Р.
3. Word- Press 1600  06.10.2020 М-тестӣ Саидов С. Муродалии Р.
4. Сиёсатшиносӣ 1420  07.10.2020 М-тестӣ Фаттоева Р. Муродалии Р.
5. НТМL 1600   08.10.2020 М-тестӣ Муродалии Р. Муродалии Р.
6. Моделронии сеченака 15-20  09.10.2020 М-тестӣ Саидова О. Муродалии Р.
7. Кон. табиат. муосир 15-00   10.10.2020 М-тестӣ Эшонқулов А. Муродалии Р.
8. Заб. барном.муосир 1600  10.10.2020 М-тестӣ Арабов М.Қ. Муродалии Р.