ҶАДВАЛИ

САНҶИШИ МАРҲИЛАВИИ ДУЮМИ ГУРЎҲҲОИ АКАДЕМӢ ДАР ФАКУЛТЕТИ  ДИЗАЙН ДАР НИМСОЛАИ ЯКУМИ СОЛИ ХОНИШИ 2020– 2021, КИ ТИБЌИ  НКТ ТАЪЛИМ МЕГИРАНД

НОМГЎЙИ ФАНҲО КУРС, ГУРЎҲ РЎЗ/СОАТИ  РЕЙТИНГ Ауд. МУАЛЛИМ НАЗОРАТЧӢ
1. Иҷрои лоиҳа дар мас.  

3-курс

Дизайни костюм ва газвор

1 – 19010105

(гр. А)

1300   30.11.2020 11 Инҷилои Ш. Сотникова М.И.
2. Тарҳрези бадеӣ 1300   01.12.2020 11 Ҷонибекова Н Сотникова М.И.
3. Макетсозӣ 15-00   01.12.2020 11 Ҷонибекова Н Сотникова М.И.
4. Масолеҳшиносӣ 13-00   02.12.2020 11 Қобилова М.П. Сайфуллоева Ш.
5. Коркарди бадеӣ матоъ 1500   02.12.2020 11 Мирзоева М. Сотникова М.И.
6. Ќаламкашӣ 1300   03.12.2020 208 Абдуазизов Д. Холов М. А.
7. Рангкашӣ 1300   03.12.2020 208 Абдуазизов Д. Холов М. А.
8. Таърихи санъат 1500  04.12.2020   М-тестӣ Қобилова М.П. Муродалии Р.
9. Тарҳрезии маҳс. дузандагӣ 13-00  05.12.2020 08 Бобоева С. Сотникова М.И.
1. Тарҳрезии бадеӣ 3-курс

Дизайни костюм ва

газвор

1 – 19010105

(гр.Б)

1300   30.11.2020 09 Ҷонбекова Н. Инҷилои Ш.
2. Коркарди бадеии матоъ 1500   30.11.2020 11 Мирзоева М. Сотникова М.И.
3. Қаламкашӣ 16-00   01.12.2020 208 Абдуазизов Д. Сотникова М.И.
4. Рангкашӣ 1300   01.12.2020 208 Қобилова М Сотникова М.И.
5. Масолеҳшиносӣ 13-00   02.12.2020 11 Қобилова М.П. Сайфуллоева Ш.
6. Макетсозӣ 1500   02.12.2020 10 Ҳалимова М. Холов М. А.
7. Тарҳрезии м. дузандагӣ 1400  03.12.2020 08 Бобоева С. Холов М. А.
8. Иҷрои лоҳа дар масолеҳ 1300  03.12.2020 09 Инҷилои Ш. Сотникова М.И.
9. Таърихи санъат 15-00  04.12.2020 М-тестӣ Қобилова М.П Муродалии Р.
1. Тарҳрезии м. дузандагӣ 3-курс

Дизайни костюм ва газвор

1 – 19010105

(гр.В)

1300   30.11.2020 08 Бобоева С. Инҷилои Ш.
2. Масолеҳшиносӣ 1300   01.12.2020 08 Сотникова М. И. Сайфуллоева Ш.
3. Таърихи санъат 15-40   01.12.2020 М-тестӣ Мустафаева С. Муродалии Р.
4. Макетсозӣ 1300   02.12.2020 10 Ҳалимова М. Сотникова М.И.
5. Иҷрои лоиҳа дар мас. 1500  02.12.2020 08 Инҷилои  Ш. Сотникова М.И.
6. Қаламкашӣ 1300  03.12.2020 217 Искандаров Ҳ. Холов М. А.
7. Рангкашӣ 1300  03.12.2020 217 Искандаров Ҳ. Холов М. А.
8. Тарҳрезии бадеӣ 13-00  05.12.2020 09 Ҷонибекова Н. Сотникова М.И.
9. Коркарди бадеӣ матоъ 15-00  05.12.2020 10 Мирзоева М. Сотникова М.И.
1. Тарҳрези бадеӣ  

 

3-курс

Дизайни маҳсулоти бофандагӣ

1-1901010504

 

 

1300  30.11.2020 10 Ғанизода Ҷ. Ш. Сотникова М.И.
2. Қаламкашӣ 13-00   01.12.2020 316 Валиева М. Сотникова М.И.
3. Рангкашӣ 13-00   01.12.2020 316 Валиева М. Сотникова М.И.
4. Назарияи иқтисодӣ 14-40  02.12.2020 М-тестӣ Раҳимова Е. Б. Муродалии Р.
5. Иҷрои лоиҳа дар мас. 13-00   03.12.2020 10 Инҷилои Ш. Сотникова М.И.
6.                   И Масолеҳшиносӣ 1600  03.12.2020 316 Файзов А. Сотникова М.И.
7. Таърихи санъат 1340  04.12.2020 211 Ганибаева С. Муродалии Р.
8. Технологияи бофандагӣ 1500  04.12.2020 10 Ишматов А. Сотникова М.И.
9. Нақши миллӣ 0900  05.12.2020 10 Ҳалимова М. Сотникова М.И.
10. Композитсия 3-курс

Дизайни

дохили бино

1-1901010402

гр. А

1300    30.11.2020 214 Нарзибеков Н. Наҷмиддинов К. А.
11. Avto- CAD 16-00    30.11.2020 214 Яъқубов П. Наҷмиддинов К. А.
12. Қаламкашӣ 13-00   01.12.2020 216 Саидов Н Холов М. А.
13. Рангкашӣ 13-00   01.12.2020 216 Саидов Н Холов М. А.
14. Тарҳрезии бадеӣ 13-00   01.12.2020 216 Раҷабзода Ф. Наҷмиддинов К.А.
15. Иҷрои лоиҳа дар мас. 13-00   01.12.2020 216 Раҷабзода Ф. Наҷмиддинов К.А.
16. Назарияи иқтисодӣ 15-40   02.12.2020 М-тестӣ Давлатмамадова Ф. Муродалии Р.
17. Конструксияи бино 15-40  03.12.2020 М-тестӣ Нигматов И. Наҷмиддинов К.А.
18. Таърихи санъат 15-20  04.12.2020 М-тестӣ Хоҷаев Ш. Муродалии Р.
1. Компазитсия           3-курс

Дизайни дохили бино

1-1901010402

гр. Б

13-00   30.11.2020 14 Якубова П Наҷмиддинов К.А.
2. Иҷрои лоиҳа дар мас. 15-00   30.11.2020 215 Наҷмиддинов К. Суюнов Э.
3. Рангкашӣ 13-00   01.12.2020 209 Парвинаи Ғ. Холов М. А.
4. Қаламкашӣ 13-00   01.12.2020 209 Парвинаи Ғ. Холов М. А.
5. Тарҳрезӣ бадеӣ 13-00   01.12.2020 209 Наҷмиддинов К. Суюнов Э.
6. Назарияи иқтисодӣ 15-40   02.12.2020 М-тестӣ Давлатмамадова Ф. Муродалии Р.
7. Конструксияи бино 1540  03.12.2020 М-тестӣ Нигматов И. Муродалии Р.
8. Avto -CAD 13-00   04.12.2020 214 Якубов П. Наҷмиддинов К.А.
9. Таърихи санъат 15-20  04.12.2020 М-тестӣ Хоҷаев Ш. Муродалии Р.
1. Иҷрои лоиҳа дар мас.  

 

3-курс

 

 

 

Дизайни дохили бино

1-1901010402

гр. В

 

 

 

 

13-00   30.11.2020 17 Раҷабзода Ф. Наҷмиддинов К.А.
2. Қаламкашӣ 13-00   01.12.2020 217 Ғиёсова М. Холов М. А.
3. Рангкашӣ 13-00   01.12.2020 217 Ғиёсова М. Холов М. А.
4. Компазитсия 13-00   01.12.2020        217 Якубов П. Наҷмиддинов К.А.
5.  

 

Назарияи иқтисодӣ

 

 

15-40   02.12.2020

 

 

М-тестӣ

 

 

Давлатмамадова Ф.

 

 

Муродалии Р.

6. Avto -CAD 13-00   03.12.2020  

214

Якубов П. Наҷмиддинов К.А.
7. Конструксияи бино 15-40  03.12.2020 М-тестӣ Нигматов И. Муродалии Р.
8. Тарҳрезии бадеӣ 13-00  04.12.2020 03 Раҷабзода Ф. Наҷмиддинов К.А.
9. Таърихи санъат 15-20  04.12.2020 М-тестӣ Хоҷаев Ш.

 

Муродалии Р.
1. Таърихи санъат  

 

3-курс

Дизайни реклама

1-1901010402

 

14-20   30.11.2020 М-тестӣ Ганибаева  С Муродалии Р.
2. Компазитсияи реклама 13-00   01.12.2020 17 Умарова З. Наҷмиддинов К. А.
3. Қаламкашӣ 13-00   02.12.2020 305 Бахтибекова Г. Холов М. А.
4. Рангкашӣ 13-00   02.12.2020 305 Бахтибекова Г. Холов М. А.
5. Рекламаи муосир 13-00  03.12.2020 22 Умарова З. Наҷмиддинов К. А.
6. Маркетинг 1500  03.12.2020 М-тестӣ Тошев Р. Муродалии Р.
7. ТИК  дар реклама 1540  04.12.2020 М-тестӣ Шоев М. Муродалии Р.
8. Назарияи  иқтисодӣ 1520  05.12.2020 М-тестӣ Тошев Р. Муродалии Р.
1. Таърихи санъат  

 

3-курс

Меъмории манзаравӣ гр.А

1- 69010106

 

 

14-40   30.11.2020 М-тестӣ Мустафаева С. Муродалии Р.
2. Иҷрои лоиҳа дар мас. 15-00   01.12.2020 14 Алишов С. Наҷмиддинов К. А.
3. Қаламкашӣ 13-00   02.12.2020 310 Рустамов А. Холов М. А.
4. Рангкашӣ 13-00   02.12.2020 310 Рустамов А. Холов М. А.
5. Назарияи  иқтисодӣ 13-00   03.12.2020 М-тестӣ Нуров Д. Муродалии Р.
6. Графикаи лоиҳакашӣ 15-00  03.12.2020 214 Наҷмиддинов К.А. Суюнов Э.
7. Экологияи меъморӣ 1300  04.12.2020 20 Ҷалилов Т. Наҷмиддинов К. А.
8. Ташкили лоиҳ. меъморӣ 1600  04.12.2020 108 Нигматов И. Наҷмиддинов К. А.
9. Техн.меъморӣ ва дизайн 1300  05.12.2020 файе Наҷмиддинов К.А. Суюнов Э.
10. Ас.л. дар шар. м.куҳӣ 1500  05.12.2020 207 Алишов С. Наҷмиддинов К. А.
1. Таърихи санъат  

 

3-курс

Меъмории манзаравӣ гр.Б

1- 69010106

 

 

14-40   30.11.2020 М-тестӣ Мустафаева С. Муродалии Р.
2. Графикаи лоиҳакашӣ 14-20   01.12.2020 214 Наҷмиддинов К.А. Суюнов Э.
3. Қаламкашӣ 13-00   02.12.2020 309 Мардихудоева У. Холов М. А.
4. Рангкашӣ 13-00   02.12.2020 309 Мардихудоева У. Холов М. А.
5. Назарияи  иқтисодӣ 13-00   03.12.2020 М-тестӣ Нуров Д. Муродалии Р.
6. Иҷрои лоиҳа дар мас. 15-00  03.12.2020 214 Алишов С. Наҷмиддинов К. А.
7. Экологияи меъморӣ 1300  04.12.2020 20 Ҷалилов Т. Наҷмиддинов К. А.
8. Ташкили лоиҳ. меъморӣ 1600  04.12.2020 108 Нигматов И. Наҷмиддинов К. А.
9. Техн.меъморӣ ва дизайн 1520  05.12.2020 файе Наҷмиддинов К.А. Суюнов Э.
10. Ас.л. дар шароити м.куҳӣ 1520  05.12.2020 207 Алишов С. Наҷмиддинов К. А.
1. Баҳисобгирии буғалтерӣ 3-курс

Дизайни робитавӣ дар соҳаи истеҳсолӣ ва хизматрасонӣ

1-26020103

 

1420  30.11.2020 М-тестӣ Раҷабов Т. Муродалии Р.
2. Иқтисодиёти миллӣ 15-20  30.11.2020 М-тестӣ Раҷабов Қ. Муродалии Р.
3. Кори бонкӣ 1420   01.12.2020 М-тестӣ Ҳасанова М. Муродалии Р.
4. Иқтисодиёти меҳнат ва нархгузорӣ 0620  01.12.2020 М-тестӣ Рузматзода Ғ. Муродалии Р.
5. Банақшагирии бизнес 1440  02.12.2020 М-тестӣ Ҳасанова М. Муродалии Р.
6. Менеҷмент 1620   02.12.2020 М-тестӣ Рузматзода Ғ. Муродалии Р.
7. Иқтисодиёти амволи ғайриманқул 1440  03.12.2020 М-тестӣ Ҳасанова М. Муродалии Р.
8. Молия ва қарз 16-20  03.12.2020 М-тестӣ Шарофиддинзода Ғ. Муродалии Р.
9. АРТ-Менеҷмент 16-20  04.12.2020   Ҳасанова М. Муродалии Р.
10. Назарияи иқтисодӣ 16-20  05.12.2020 М-тестӣ Сабоҳати А. Муродалии Р.
1.  

Моделронии сеченака

 

3-курс

WEB- дизайн ва графикаи компютерӣ

131030408

1540  30.11.2020 М-тестӣ Саидова О. Муродалии Р.
2. Word-press 1620   30.11.2020 М-тестӣ Бурҳонзода А. Муродалии Р.
3. Системаи амалиётӣ 1440   01.12.2020 М-тестӣ Абдусамадов Х. Муродалии Р.
4. Графикаи компютерӣ 1520  01.12.2020 М-тестӣ Иргашева Н. Муродалии Р.
5. Назарияи  иқтисодӣ 16-00   02.12.2020 М-тестӣ Нуров Д. Муродалии Р.
6. Ҳуруфсозӣ 1640  02.12.2020 М-тестӣ Саидов С. Муродалии Р.
7. Коркарди web-сомонаҳо 1520  03.12.2020 М-тестӣ Саидова О. Муродалии Р.
8. Забони HTML 1420  04.12.2020 М-тестӣ Муродалии Р. Муродалии Р.
9. Web -технология 16-00  04.12.2020 М-тестӣ Иргашева Н. Муродалии Р.
10. Заб. барном. муосир 15-20  05.12.2020 М-тестӣ Насруллоева Д. Муродалии Р.