Кафедраи забонҳо ва фанҳои гуманитарӣ

Субҳон Усмонов

мудири кафедра, н.и.п., дотсент

Аз 15.09.2015 вазифаи мудири  кафедраи забонҳо ва фанҳои  гуманитарии Донишкадаи  давлатии санъати тасвирї ва дизайниТољикистонро ба ўҳда  дорад. Дар давоми фаъолияти корї ва илмї – тадќиќотии хеш бештар аз 78 маќолањои илмї- методї, таълимї- методї ва оммавї –тањлилиро рўи чоп овардааст. Мавсуф муаллифи  бештар аз 9 китобњои  иилмї — методї, таълимї ва дастурњои тарбиявї мебошад.  Соли 2015  китоби ў хотирот, тарбия ва ахлоќ  бо номи «Ҳукми тақдир», соли 2017 китоби «Географияи Тољикистон бо асосњои демография» ва соли 2018  бахшида ба «Соли рушди сайёњї ва њунарњои мардумї»  монографияи «Туризми экологї» аз нашр баромад.
Кафедраи забонњо ва фанњои гуманитарї соли 2013  баробари таъсисёбии Донишкадаи давлатии  санъати тасвирї ва дизайни Тољикистон њамчун кафедраи умумидонишкадавї ташкил шудааст. Аввалин  мудири кафедра соли 2013 то соли 2014 н.и.ф. Темурова.М буданд. Аз соли 2014 то 14.09. 2015 вазифаи  мудири кафедраи  забонҳо ва фанҳои гуманитариро и.в. дотсент Мирзоев В.М. ба ўҳда дошт.
Алҳол дар кафедра  26- нафар омўзгорон ва 1- нафар лабаранти  кафедра, љамъ 27- нафар фаъолият менамоянд.  Аз ин шумора 5-нафар номзадњои  илм, дотсент, 6-нафар муаллими калон, 6-нафар муаллим ва 9 нафар  ассистентон  ба таълиму тарбияи донишљўён машѓуланд.
   Фанҳое, ки дар кафедра хонда мешаванд:
1.Таърихи  халқи тољик
2.Забони  тољикї
3.Забони русї
4.Забони англисї
5.Географияи Тољикистон бо асосњои  демография.
6.Фалсафа
7.Ҳуқўк аз рўи  ихтисос ва њуќуќи мењнат
8.Сиёсатшиносї
9.Сотсиология
10.Экология
11.Психологияи  касбї
12.Педагогика
14.Мудоф. шањрвандї
15Диншиносї
16 Асос.психологияи реклама
17 Этика ва эстетика
18.Тарбияи љисмонї